miércoles, 22 de octubre de 2014

Joc de Roll

Amb aquesta activitat ens vam agrupar amb grups de quatre o cinc, consistia tindre imaginació de com vivien els Estats Generals cada un era: el Rei, el poble pla, la burgesia, la noblesa i el clergat. Va ser el Rei qui va convocar una Assemblea, i cada uns dels grups parlava al parlament per queixar-se dels motius que tenien i el que no els hi semblava bé. 
Nosaltres teníem el cas del poble, havíem de disputar-nos per no pagar tants impostos, ja que ells ja tenien prous deutes per pagar. També sobretot demanar la paga d'impostos de part dels privilegiats com els burgesos. Al final cadascú havia de sortir a davant i dir tot el que s'havia protestat. Van acabar guanyant els privilegiats.
És a dir, amb aquesta activitat ens vam ficar dins del paper de les persones de cada estament. Això ens va ajudar a millorar a treballar amb grup i aprendre una cosa més de la Revolució Francesa.


No hay comentarios:

Publicar un comentario